Oferta dla klientów indywidualnych w Stalowej Woli. Przyłącz realizowany jest poprzez światłowodową technologię xPON, gdzie „światło” dostarczane jest bezpośrednio do Użytkownika. Charakteryzuje się pasywną budową, co oznacza brak urządzeń aktywnych. Rozwiązanie zapewnia stabilne działanie, wysokie przepustowości i bezpieczeństwo.


Informacje dodatkowe:

  • Cennik oraz Usługa ograniczona terytorialnie. Dostępna po rozmowie telefonicznej z biurem INTERBLOCK tel. 512 199 360 lub kontakt BOK
  • Operator nie bierze odpowiedzialności za prędkości osiągane przy połączeniu radiowym WiFi. Testy połączenia powinny odbywać się przez kabel sieciowy podłączony bezpośrednio do komputera.
  • Połączenie do sieci Internet uruchomione jest na publicznym adresie IP przydzielonym dynamicznie na czas trwania połączenia. Połączenie na publicznym adresie nie jest w żaden sposób “maskowane” (nie są blokowane żadne połączenia OD/DO użytkownika)