INTERNET ŚWIATŁOWODOWY

Oferta dla klientów indywidualnych mieszkających w blokach wielorodzinnych w Stalowej Woli opiera się na technologii światłowodowej xPON. Technologia ta umożliwia bezpośrednie dostarczanie “światła” do użytkownika, charakteryzując się pasywną infrastrukturą, co oznacza, że w systemie nie występują aktywne urządzenia. Taka architektura gwarantuje niezawodność działania, wysokie przepustowości oraz bezpieczeństwo połączenia.


Informacje dodatkowe:

  • Cennik oraz Usługa ograniczona terytorialnie. Dostępna po rozmowie telefonicznej z biurem INTERBLOCK tel. 512 199 360 lub kontakt BOK
  • Operator nie bierze odpowiedzialności za prędkości osiągane przy połączeniu radiowym WiFi. Testy połączenia powinny odbywać się przez kabel sieciowy podłączony bezpośrednio do komputera.
  • Połączenie do sieci Internet uruchomione jest na publicznym adresie IP przydzielonym dynamicznie na czas trwania połączenia. Połączenie na publicznym adresie nie jest w żaden sposób “maskowane” (nie są blokowane żadne połączenia OD/DO użytkownika)