INTERNET ŚWIATŁOWODOWY

Oferta dla klientów indywidualnych w Stalowej Woli obejmuje przyłącza realizowane poprzez technologię światłowodową xPON. W tym rozwiązaniu „światło” dostarczane jest bezpośrednio do użytkownika, charakteryzując się pasywną budową, co oznacza brak urządzeń aktywnych w systemie. Taka konstrukcja zapewnia stabilne działanie, wysokie przepustowości i bezpieczeństwo połączenia.


Informacje dodatkowe:

  • Cennik oraz Usługa ograniczona terytorialnie. Dostępna po rozmowie telefonicznej z biurem INTERBLOCK tel. 512 199 360 lub kontakt BOK
  • Operator nie bierze odpowiedzialności za prędkości osiągane przy połączeniu radiowym WiFi. Testy połączenia powinny odbywać się przez kabel sieciowy podłączony bezpośrednio do komputera.
  • Połączenie do sieci Internet uruchomione jest na publicznym adresie IP przydzielonym dynamicznie na czas trwania połączenia. Połączenie na publicznym adresie nie jest w żaden sposób “maskowane” (nie są blokowane żadne połączenia OD/DO użytkownika)