telefon-icon2Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 512 199 360

koperta-iconLub z wykorzystaniem e-mail: biuro@interblock.pl

Kontakt

Mariusz Kamiński

monitoring@interblock.pl

tel. kom. 504 856 964 

Monitoring

Telewizja przemysłowa, znana też jako monitoring wizyjny czy CCTV stanowi jeden z najważniejszych elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem w obiekcie.

Główną przyczyną powstania telewizji przemysłowej były względy bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Dziś trudno wyobrazić sobie bank, szkołę czy inny obiekt użyteczności publicznej nie znajdujący się pod nadzorem kamer przemysłowych.

Nieodzowne jest również monitorowanie pomieszczeń takich jak magazyny, sortownie, zakłady produkcyjne i wszelkie ośrodki, w których odbywa się praca w warunkach niebezpiecznych. W takich miejscach zastosowanie telewizji przemysłowej często jest tyle niezbędne, ile wymagane ze względów prawnych. Również biura będące pod nadzorem kamer nie tylko dają pracodawcy możliwość kontroli pracowników, ale też czyni miejsce pracy bezpieczniejszym.

Nagrania z monitoringu często pomagają w rozpoznaniu sprawców przestępstw – kradzieży, rozbojów i nie tylko. Coraz częściej systemy monitoringu pojawiają się również w gospodarstwach domowych. Ochrona mienia, zdrowia a nawet życia – to główne cele monitoringu przemysłowego.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące montażu, serwisu już istniejącego monitoringu, czy wyceny, prosimy o kontakt telefoniczny 504-856-964 lub e-mail monitoring@interblock.pl

Monitoring wizyjny jest dzisiaj jednym z najpewniejszych systemów ochrony różnego rodzaju obiektów.